Проведення комплексного дослідження ринку котлів, що працюють на біомасі в Україні
Період виконання проєкту 2016
Фінансування UNDP Project in Ukraine
Послуги Ринкові дослідження
Сектор Енергоефективність Теплова енергія з біомаси
Місце виконання проєкту Україна

Комплексне дослідження ринку котлів, що працюють на біомасі в Україні, здійснено в рамках Проекту «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» експертами члена Біоенергетичної асоціації України Науково-технічного центру “Біомаса”. Метою Проекту є прискорення процесів, пов’язаних з використанням сільськогосподарської біомаси в секторі муніципального теплопостачання та зниження обсягів викидів парникових газів.

Вибір проблематики досліджень пов’язаний з тим, що нині бракує об’єктивних даних про стан ринку виробництва та перспективи впровадження котлів на біопаливі в Україні. Динамічний розвиток нового сектора виробництва теплової енергії з біомаси, національні цілі щодо збільшення частки відновлюваних джерел енергії, потреба у зменшенні викидів парникових газів потребують визначення не лише поточного стану сектора, але й перспектив і масштабів його розвитку.

Проведені дослідження стосуються ринку біопаливних котлів, що пропонують чимало виробників та продавців, та базуються на вивченні й аналізі виробництва і споживання котлів у період за 2012 – 2015 рр. Дослідження охопило всю територію України, за винятком тимчасово окупованих територій. Напрям дослідження – відкритий ринок виробників, товарів та їхньої конкурентоспроможності. Це дослідження стосується ринку теплопостачання, який охоплює системи централізованого теплопостачання, індивідуальні системи теплопостачання бюджетних установ та організацій державної, комунальної і приватної форм власності, де є джерела виробництва теплової енергії з біомаси, що використовують для забезпечення потреб як своїх, так і сторонніх споживачів теплової енергії – опалення та гарячого водопостачання.

Біомасою вважають біологічно відновлювану речовину органічного походження – продуктів, відходів та залишків лісового і сільського господарства (дрова, тирса, тріска, солома, лушпиння, зокрема і гранули та брикети). За межами цього дослідження залишилися торф та продукти на його основі, які вирішено не вважати біомасою, а також суміші біомаси з викопними видами палива, зокрема й органічна частина твердих побутових відходів.

У першому розділі проведено загальний аналіз теплопостачання в муніципальному секторі. Наведено інформацію про кількість, потужність об’єктів теплогенерації та обсяги виробництва теплової енергії по регіонах за попередні роки. Подано загальну інформацію про стан ринку виробництва теплової енергії в розрізі державного регулювання, розподілу ліцензіатів як за регіонами, так і за видами діяльності, а також наведено загальну інформацію про ліцензіатів, що виробляють теплову енергію з біомаси. На основі PESTEL-аналізу визначені основні фактори впливу на ринок виробництва та споживання котлів в Україні, що є підставою для розробки плану заходів зі стимулю- вання розвитку ринку котлів на біомасі. Виконано моделювання щодо оцінки техніко-економічних показників проектів виробництва теплової енергії. Розглянуті декілька сценаріїв розвитку проектів, визначеніосновні фактори впливу на економічну та інвестиційну ефективність проектів та наведені основні технічні й економічні показники.

В другому розділі наведено результати дослідження виробництва котлів на біомасі в Україні. Розглянуто виробників котлів, асортимент і номенклатуру продукції, що виробляється. Наведено дані про технічні і цінові показники обладнання та визначено основні вади та переваги вітчизняного обладнання. Проаналізовано відомості про експорт вітчизняних котлів на біомасі.

Питання імпорту котлів, зокрема котлів на біопаливі, за попередні роки досліджено у третьому розділі. Оцінено загальний обсяг ринку імпортних котлів, що ґрунтується на підрахунках кількості обладнання, його потужності та даних про країни-імпортери. Наведено інформацію про виробників котлів і технічні та цінові характеристики продукції. Визначено країни і торговельні марки котлів, що займають передові позиції за обсягами імпорту.

У четвертому розділі визначено основні групи споживачів в муніципальному секторі, досліджено стан ринку споживачів біопаливних котлів. Результати досліджень проаналізовано з погляду динаміки впровадження котлів. Матрицю даних формували для кожного з регіонів за кількістю й одиничною потужністю котлів і котелень загалом, за групами споживачів, видами палива. На основі опитування визначено сезонність попиту на котельне обладнання. У результаті аналізу ринку споживачів за попередні роки було виявлено його характерні ознаки та закономірності утворення і функціонування, що дало змогу зробити припущення щодо тенденцій розвитку цього ринку на перспективу.

У п’ятому розділі досліджено ПЕРСПЕКТИВИ впровадження котлів на підставі статистичних звітів по регіонах України та країні загалом. Розглянуто види палива та обсяги його споживання на котельнях. Вивчено структуру джерел теплопостачання (в розрізі сільських та міських поселень, потужностей котелень) та фактичний обсяг виробництва теплової енергії. Проаналізовано типи обладнання, його ефективність і рівень зношеності. Окремо визначено кількість і марки котлів, що можуть бути замінені, реконструйовані. Зібрано матеріали про об’єкти, на яких заплановано встановлення нових котлів, що працюватимуть на біопаливі.

Підсумковий опис ринку котлів і його можливостей подано в шостому розділі. На основі експертної оцінки спрогнозовано розвиток ринку котлів до 2030 р. Визначено доступний максимальний потенціал встановленої потужності котлів за видами палива, дефіцитні та бездефіцитні регіони обсяги можливого споживання біомаси. Викладено детальну інформацію про виробництво теплової енергії з урахуванням таких факторів: потужність обладнання, споживання палива, обсяг заміщення газу та скорочення викидів парникових газів, потреба ринку у фінансах для реалізації запланованих заходів.

Отже, проведені дослідження ринку котлів є найбільш ґрунтовними на цей час, проте питання потребує постійної уваги у зв’язку зі стрімким упровадженням нових проектів. За результатами досліджень зроблені відповідні висновки та сформовані рекомендації щодо надання належної підтримки для розвитку виробництва та впровадження котлів на біомасі в Україні.

Завантажити публікацію можна з сайту проекту Проекту «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» або за прямим посиланням нижче:

Завантажити pdf (українською)