ТЕО будівництва котельної на біопаливі на території ПАО “Кохавинська паперова фабрика”
Період виконання проєкту 2013
Фінансування Kohavinka Paper Factory
Послуги Консалтинг
Сектор Теплова енергія з біомаси
Місце виконання проєкту Україна
Партнери Україна

Фінансуюча організація/партнер: ПАТ «Кохавинська паперова фабрика»

Основним видом діяльності фабрики є виробництво санітарно-паперової продукції: туалетного паперу і серветок. Для забезпечення технологічних потреб використовується насичений пар в обсязі близько 23 тис.Гкал/рік для виробництва якого спалюється 3 млн.м3 природного газу. Реалізація проекту спрямована на зниження споживання газу, зниження собівартості виробництва теплової енергії та зниження енергетичної складової в собівартості готової продукції.

На стадії передпроектних досліджень було виконано техніко-економічне обґрунтування реконструкції існуючої опалювально-виробничої парової котельні з розширенням і установкою парового котла потужністю 4 МВт. Запропоновано організаційно-технічні схеми забезпечення котельні паливним сировиною, схеми підключення та збуту теплової енергії, розроблені компонувальні рішення основного і допоміжного обладнання, отримані комерційні пропозиції від постачальників устаткування. Розроблено фінансова модель проекту, визначені капітальні, інвестиційні витрати та операційні витрати, а так само основні техніко-економічні та фінансово-економічні показники проекту.

Термін реалізації проекту до 10 міс. Планове споживанні деревної тріски близько 12 тис. тонн в рік, скорочення викидів парникових газів – 6,0 тис. тонн СО2 екв. Планова виробнича собівартість становить 220 грн/Гкал, собівартість збуту – 270 грн/Гкал, що на 40% нижче нинішньої собівартості отримання теплової енергії з газу. Проект планується реалізувати за рахунок залучення кредитних коштів. Дисконтований термін окупності проекту 4,5 року при внутрішній нормі рентабельності 40%.