Ринкове дослідження можливостей використання органічних добрив в Україні
Період виконання проєкту 2019-2020
Фінансування FINTECC/EBRD
Послуги Ринкові дослідження
Сектор Біогаз та біометан
Місце виконання проєкту Україна

Програма FINTECC ЄБРР (Центр трансферу фінансів та технологій з питань зміни клімату) є частиною глобального руху з трансферу кліматичних технологій для країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою. Програма FINTECC Україна створена для сприяння трансферу кліматичних технологій на українські ринки, розробці конкретних заходів, що дозволять забезпечити трансфер технологій, подоланню політичних, інституційних, фінансових та технічних бар’єрів, а також для збільшення потенціалу українського бізнесу у впровадженні інновацій у всіх сферах, повʼязаних з переходом на кліматичні технології.

В Україні розвинений аграрний сектор, який щорічно споживає великі обсяги мінеральних добрив. Використання органічних добрив є суттєво меншим, порівняно з мінеральними. Це в результаті призводить до погіршення стану грунтів, зокрема зменшення вмісту гумусу в них, а також сприяє збільшенню викидів парникових газів. Заміщення мінеральних добрив органічними, зокрема дигестатом біогазових установок, дозволяє зменшити викиди парникових газів до 6 кг CO2eq на 1 кг заміщених азотних добрив. Такий підхід відповідає цілям щодо запобігання змінам клімату, а відтак і цілям програми FINTECC ЄБРР.

Завданнями проекту є підготовка маркетингового дослідження, що охоплює огляд підходів та ланцюгів постачання при використанні органічних добрив на основі дигестату біогазових установок, а також підтримка партнерства, обміну знаннями та маркетингових заходів задля сприяння використанню органічних добрив в Україні. В ході дослідження було проаналізовано поточний рівень виробництва та споживання органічних добрив в Україні, технологічні аспекти утворення дигестату в процесі метанового бродіння та отримання похідних кінцевих продуктів з дигестату, показники якості дигестату, управління якістю дигестату, підходи до маркетингу продуктів на основі дигестату, питання стандартизації та сертифікації дигестату та продуктів з нього, а також економічні аспекти обробки та використання дигестату. В результаті було запропоновано конкретні заходи та рекомендації на національному рівні, та на рівнях виробника та споживача, що сприятимуть використанню дигестату в Україні.

Додаткову інформацію про результати проекту Ви можете знайти на офіційному сайті SAF Україна (Форум (платформа) зі сталого агробізнесу):  https://saf.org.ua/

Контактна особа від НТЦ “Біомаса”: Петро Кучерук (kucheruk@secbiomass.com)