Посібник користувача для роботи з Інструментом оцінки сталості біоенергетичних ланцюгів вартості проєкту BIOPLAT-EU (STEN tool) вже доступний українською мовою!

Інструмент оцінки сталості було розроблено в рамках проєкту BIOPLAT-EU з метою допомогти в ефективному прийнятті рішень щодо біоенергетичних проєктів на маргінальних землях. Інструмент вебГІС проєкту BIOPLAT-EU сформований шляхом інтеграції геопросторових даних та інструменту STEN для виконання оцінок сталості біоенергетичного виробництва у країнах Європи та в Україні зокрема. Інструмент є безкоштовним та має також україномовний інтерфейс. 

Ознайомитись з ВебГІС інструментом можна за посиланням

Концепція оцінки сталості BIOPLAT-EU для біоенергетики була розроблена Продовольчою та сільськогосподарською Організацією ООН (FAO) та дозволяє оцінити сталість потенційного або вже реалізованого біоенергетичного проєкту.

Концепція оцінки сталості структурована як аналіз різниці у впливах, викликаних двома (або більше) прогнозними сценаріями: базовим та цільовим (в межах цільового регіону). Для кожного показника сталості є проєкція у майбутнє умов, які очікуються без реалізації біоенергетичного проєкту (базовий сценарій) та із реалізацією біоенергетичного проєкту (цільовий сценарій).

Показники сталості, які може оцінити Користувач, змоделювавши біоенергетичний ланцюжок вартості поділені на екологічні, соціальні та техніко-економічні.

Екологічні показники включають:

  • Викиди в атмосферу (Інтенсивність викидів парникових газів виражається в грамах еквіваленту вуглекислого газу на мегаджоуль виробленої біоенергії (гСО₂-екв/МДж) та порівнюється з викопними паливом, щоб показати скорочення викидів, яке матиме місце в регіоні у випадку реалізації такого біоенергетичного проєкту з відповідним набором вхідних даних.
  • Водозабезпечення (Показує скільки води буде забрано з водозбірних басейнів у цільовій області для виробництва і переробки біоенергетичної сировини та надає показники у куб. м (а також л) на мегаджоуль виробленої енергії, та у куб. м на т біоенергетичної сировини (біомаси).
  • Зміна землекористування та земельного покриву (Показує зміну площі земель під однорічними і багаторічними культурами в межах цільової області, тобто тих муніципалітетів, на яких вплине реалізація такого біоенергетичного проєкту).

Соціальні показники включають:

  • Робочі місця в біоенергетичному секторі (Показує кількість створених робочих місць по всьому ланцюжку створення вартості, зокрема, постійних та тимчасових).
  • Дохід (Цей показник надає інформацію про рентабельність етапу сільськогосподарського виробництва біомаси в ланцюжку створення вартості, і він особливо важливий для фермерів і виробників біомаси. Показує річну валову і чисту маржу біля воріт ферми з виробництва біоенергетичної сировини (понад 20 років).
  • Доступ до сучасних енергетичних послуг (Показує додаткову кількість енергії, виробленої з біомаси, а також показує внесок, який нове біоенергетичне виробництво, залежно від біоенергетичного напрямку, може надати до постачання електроенергії, централізованого теплопостачання та/або централізованого охолодження на трьох рівнях: місцевому, на рівні країни та на рівні ЄС. Для цих трьох рівнів показник подається як відсоток зміни у порівнянні з базовою інформацією, введеною користувачем у Наборі Даних Ланцюжка Вартості).

Техніко-економічні показники включають:

  • Чистий енергетичний баланс (Показує енергетичну ефективність ланцюжка вартості та обчислюється як різниця між усіма витратами енергії на всіх етапах виробництва до виробленої енергії).
  • Валова додана вартість (показує грошову вартість виробленого біоенергетичного продукту за вирахуванням вартості всіх матеріалів та сировини, які безпосередньо відносяться до цього виробництва. Показує також валову додану вартість на одиницю виробленої біоенергії (МДж) та у відсотках від валового внутрішнього продукту).
  • Інфраструктура (Показник дозволяє оцінити час, витрачений на транспортування біомаси і біоенергетичної продукції по ланцюжку створення вартості, враховуючи кількість і пропускну здатність маршрутів для критично важливих систем розподілу).
  • Потенціал використання (Показує внесок модельованого біоенергетичного ланцюжка створення вартості у виконання наявних квот, які національний ринок, а також ринок ЄС міг би прийняти щодо цього конкретного біоенергетичного продукту. У випадку рідкого біопалива зазначений ринковий простір визначається як різниця між обов’язковими порогами змішування для етанолу та біодизелю з ефективним споживанням рідкого біопалива станом на 2020 рік у кожній державі-члені (плюс Україна). Цей показник представить відносно менш значущі результати у випадку, якщо електрику розглядати як біоенергетичний продукт, оскільки здатність мережі поглинати додаткову енергію, вироблену з біомаси, зазвичай на кілька порядків більша, ніж сама потужність додаткової генерації).

Завантажити Посібник Користувача (українською)

Завантажити Посібник Користувача (англійською) з сайту проєкту BIOPLAT-EU

Більше інформації на веб сайті проєкту BIOPLAT-EU: https://bioplat.eu/

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No818083.