26 вересня у Києві відбулась друга зустріч щодо виконання проекту BIOPLAT-EU – Сприяння сталому використанню малопродуктивних земель для біоенергетики через веб-платформу для Європи. У зустрічі прийняли участь експерти НТЦ “Біомаса” Тетяна Желєзна, Олександра Трибой та Ольга Гайдай. Партнери проекту представили виконання завдань проекту і обговорили плани на наступну половину проектного року.

Попередні результати щодо збору даних про деградовані, малопродуктивні та забруднені землі (ДМЗ землі) у країнах виконання проекту наразі залучені у створення довідкового набору для подальшої додаткової ідентифікації ДМЗ земель в пілотних регіонах проекту. В Україні наразі ідентифіковано більше 5000 га ДМЗ земель у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Київській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Херсонській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Через значні відмінності у законодавстві ЄС та національних законодавствах країн щодо гранично допустимих рівнів вмісту важких металів у ґрунті, було вирішено керуватись даними національного законодавства, а у разі відсутності таких національних даних, не включати до розгляду забруднені землі в цих країнах.

Під час зустрічі партнери з країн, в яких будуть виконані пілотні дослідження, представили результати відбору потенційних регіонів для реалізації біоенергетичних проектів. До 31 жовтня 2019 року триває відбір інноваційних біоенергетичних проектів, що будуть використовувати ДМЗ землі. Для відібраних біоенергетичних інвестиційних проектів буде виконана оцінка впливів, техніко-економічна оцінка, а також розроблені фінансові-моделі для отримання фінансування.

Наразі триває розробка веб платформи BIOPLAT-EU, яка включатиме базу даних карт ДМЗ земель та інструмент оцінки сталості біоенергетичних проектів, реалізованих із використанням таких земель. Карта окрім інформації щодо ділянок ДМЗ земель міститиме також інформацію про рекомендовані енергетичні культури, які за даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) можна вирощувати на цих землях відповідно до їх природно-кліматичних особливостей та прo біоенергетичні установки, на які можна постачати отриману біомасову сировину (котельні, ТЕЦ, біогазові, біоетанольні та біодизельні заводи, лінії виробництва брикетів/пелет). Ці дані допоможуть в подальшому веб інструменту оцінки сталості (STEN tool) ідентифікувати біомасову сировину та напрямок біоенергетичної утилізації виконати оцінку екологічних, соціальних та економічних аспектів сталості проекту.

Ознайомче відео проекту BIOPLAT-EU:

Інформаційний буклет проекту:

ПОДАТИ ЗАЯВКУ